Dokumentation av tidigare alster. Design och sömnad Susanne Jönsson, Spirit of Fashion.

Kreationerna finns i ett exemplar och är inte till försäljning. I vissa fall kan uthyrning till t ex fotografering eller filminspelning ske.