Projektet går ut på att genom ekostyling öka utsatta gruppers livskvalitet. Med minskade utgifter för stat och kommun som följd. 

Målgrupper

 1. Ungdomar och vuxna med funktionshinder
 2. Personer med neuropsykiatriska diagnoser
 3. Personer med tidigare beroendeproblematik
 4. Arbetslösa
 5. Hemlösa
 6. Ungdomar på olika typer av boenden
 7. Nyanlända

Hållbarhet

Hela 97% mindre energi går åt när vi köper begagnade kläder. Ökad försäljning av second-handkläder ger ett mera hållbart konsumtionsmönster med minskad klimatpåverkan.

Hälsa

Kläderna har inte bara betydelse för hur du uppfattas av din omgivning. De påverkar också dina tankar och hur du mår. Det har en grupp amerikanska forskare vid Columbia University och California State University i USA kommit fram till.

Hälsa betyder inte bara att man tar hand om sig på olika sätt. Det betyder också att man tycker om sig själv – både på utsidan och på insidan. En stärkt självkänsla kan vara avgörande när man t e x ska söka jobb. Men även i andra sociala sammanhang där det är viktigt att kunna slappna av och känna att man har ett egenvärde.

Utsidan påverkar insidan

Den psykiska ohälsan och den sociala utsattheten ökar. Många har en skev självuppfattning och/eller kroppsuppfattning. När utsidan speglar insidan på ett sätt som är rätt för personen, infinner sig en tillfredsställelse som knoppar av sig på övriga områden i livet.

Minskade kostnader

En människa som mår bra kostar samhället mindre pengar. Vinnaren i välbefinnande är den enskilde. Vinnarna ekonomiskt sett är stat och kommun. 

Vi har idag en fattigdom i Sverige, där alla inte har råd att köpa de kläder de behöver i en butik som säljer nya kläder. För dessa individer är secondhandbutikerna en nödvändighet. Dessa butiker är även intressanta för samhället i stort då de även erbjuder arbetstillfällen och stöd för människor i samhällets utkant. Samt kan ses som en del i arbetet mot ett mera hållbart samhälle.

Fulla potential

Enkelheten är en framgångsfaktor. Här ges personen möjlighet att blomma ut, nå sin fulla potential och medverka till ett samhälle i balans.

Olika upplägg

 1. Forskningsprojekt
 2. Projekt med finansiär
 3. Projekt finansierat av fond
 4. Projekt finansierat av EU-bidrag
 5. Projekt finansierat av kommun/landsting