Ekostyling innebär att använda sig av det som redan finns – hemma, på arbetsplatsen eller i secondhandbutiken.

När vi ser det som redan finns med nya ögon öppnar sig oanade möjligheter. Både i garderoben och i inredningen. Här menar jag inte nödvändigtvis att sy om sina kläder eller att göra om sina inredningsattiraljer. Utan att kombinera kläderna på nya sätt och placera möbler och inredning på nya ställen. Då är det enkelt att få känslan av nyhetens behag med det du har.

Eko på tre sätt

  • Eko som i ekologiskt, dvs. miljövänligt. Att bidra till ett hållbart samhälle är inte bara nödvändigt. Det är kul också!
  • Eko som i ekonomiskt. Att använda det som redan finns har en uppenbart positiv inverkan på den egna ekonomin.
  • Eko som i just eko. Sättet att förhålla sig till det som redan finns. Att känna en stolthet i att använda sig av det. Ger ett eko i alla aspekter av livet.