Jag väljer att gå den väg som gör mest gott i världen utifrån mina talanger och naturliga egenskaper.

Min förhoppning är att vara en positiv förebild som inspirerar till att må så bra som möjligt. En äkta människa.